1.bảng từ trắng Hàn Quốc.Bảng từ trắng Hàn Quốc giá bao nhiêu 2