5. Bệnh trĩ có nên phẫu thuật

Bệnh trĩ có nên phẫu thuật? Dấu hiệu bạn nên cắt trĩ