Có nên sử dụng chất tẩy mốc HT01 để tẩy xi măng trên nền gạch

Có nên sử dụng chất tẩy mốc HT01 để tẩy xi măng trên nền gạch?