65.kích thước hố thang máy gia đình nhỏ nhất là bao nhiêu.ảnh 2