Lưu ý sử dụng resum đúng cách điều trị sẹo rỗ hiệu quả.