6. Lý do nên học ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên và du lịch sinh thái 1