Nên chọn dòng xe ô tô nhập hay lắp ráp trong nước thời dịch

Nên chọn dòng xe ô tô nhập hay lắp ráp trong nước thời dịch?