Nhu cầu sử dụng mặt nạ phòng độc, quần áo chống cháy ngày càng tăng cao2