Những tính năng cần thiết của robot hút bụi thông minh.