22.Tư vấn lắp đặt và báo giá thang máy gia đình loại nhỏ.2