Van cổng Hàn Quốc có những loại nào, ứng dụng của van2